Change language

Regiohelp

REGIO HELP- pomoč in dostopnost do različnih institucij je program v sodelovanju Interreg V-A Slovenija–Avstrija. Veliko težav, ki se pojavljajo vsakodnevno večini uporabnikov, želimo omiliti oziroma odpraviti s posebnim računalniškim sistemom.

Regio Help je pobuda regij Voitsberg in Pomurje, s katero želimo pokazati, da je učinkovitejše upravljanje z viri (finančnimi, človeškimi, infrastrukturo) možno in smiselno že na ravni regije ali upravne enote. Izkušnje kažejo, da se ljudje v stiski obračajo na napačne institucije. Projekt ponuja rešitev v obliki samo-učečega se sistema za upravljanje znanja in podatkov, razvitega na Tehnični univerzi Gradec v sodelovanju s podjetjem Nekom, s katerim bodo ljudje v stiski hitreje našli pravo institucijo za rešitev njihove težave.

Ta sistem bo javno dostopen na informacijskih točkah, v različnih javnih institucijah v regiji, preko telefona ali preko spleta. Skupna tehnična in podatkovna baza bo ljudem omogočala, da poiščejo pomoč tudi v sosednji državi. Vzpostavljena bo tudi mreža za sodelovanje relevantnih institucij s področja sociale in zdravja v regiji. Sistem in mrežo bosta koordinirala Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v Sloveniji in Haus des Lebens v Avstriji. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru bo sistem podprla z optimizacijo procesov in evalvacijo učinkov projekta.

Podatki o projektu:
Akronim projekta: REGIO HELP
Naslov projekta: Nadgradnja bilateralnega regionalnega socialnega in zdravstvenega upravljanja za krepitev socialne kohezije
Partnerji v projektu:
• Avstrija: Haus des Lebens, Nekom GmbH;
• Slovenija: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta - Inštitut za management in organizacijo in Inštitut za marketing

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Proračun projekta: 1.183.400,00 EUR
Projekt sofinancira: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, Evropski sklad za regionalni razvoj

Kontakti:
CZR: Peter Beznec, peter.beznec@czr.si, ++386 41 380 517;
UM EPF: Dr. Simona Šarotar Žižek, simona.sarotar-zizek@um.si, ++386 31 313 126;
Haus des Lebens: Elisabeth Maderbacher, infostelle@brauchehilfe.at, ++43 664 460 16 92;
Nekom: Martin Kahr, kahr.m@nekom.com, ++43 3142 20 501 201

Prvo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v ponedeljek, 12. junija 2017, pripravil prvo bilateralno srečanje partnerjev in sodelujočih organizacij čezmejnega projekta Regiohelp, ki je potekalo v Raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan. Srečanje, ki so se ga udeležili partnerji projekta ter vodje in predstavniki institucij s področja zdravstva, sociale in regionalnega razvoja iz Avstrije in Slovenije, je bilo namenjeno predvsem temu, da se partnerji, institucije in regionalni deležniki bolje spoznajo, čezmejno izmenjajo znanja, izkušnje ter primere dobrih praks in poskušajo razviti ter oblikovati skupne možnosti sodelovanja tudi po zaključnem projektu Regiohelp.

Slovenske institucije so zastopali predstavniki Ljudske univerze Murska Sobota, Centra za socialno delo Murska Sobota, Doma starejših občanov Radenci, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Murska Sobota ter Mestne občine Murska Sobota. Prisotni na čezmejnem bilateralnem srečanju so bili priča predstavitvi socialnega in zdravstvenega sistema v Avstriji in Sloveniji, delo v skupinah s posameznih področij pa je bilo namenjeno predvsem že prej omenjeni izmenjavi znanj, mnenj in izkušenj ter iskanju skupnih točk, kjer bi lahko poiskali ustrezne rešitve za težave na področju sociale in zdravstva v obeh regijah.

Na srečanju so člani projektne skupine ter socialni in zdravstveni deležniki regij Pomurje in Voitsberg podpisali tudi Sporazum o prihodnjem sodelovanju v projektu Regiohelp ter se tako slovesno odločili, da bodo tudi v prihodnje v okviru svojih zmožnosti vzpostavljali tesnejše medsebojno sodelovanje, se medsebojno podpirali ter skupaj razvijali nove modele regionalnega socialnega in zdravstvenega managementa za dvigovanje dostopnosti do pravih storitev v pravih institucijah. 

Delovno srečanje 8. 12. 2017

V okviru Regionalne akcijske skupine za vlaganje v zdravje in razvoj Pomurja – Mura smo v petek, 8. 12. 2017 organizirali delovno srečanje v prostorih Centra Biofuture - Bistra hiša v Martjancih.

Potekala je moderirana diskusija s člani Regionalne akcijske skupine o možnostih nadgradnje sodelovanja na področju lokalne trajnostne oskrbe. Predstavili smo izvedene aktivnosti in sistem za priporočanje LUIII v okviru projekta »RegioHelp« ter prisotne povabili k aktivnemu sodelovanju ter povezovanju institucij s področja zdravstva in sociale. Za tem je sledil še praktičen prikaz LUIII platforme.

Dr. Damijan Mumel z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je predstavil delo fakultete na tem projektu, predvsem kvalitativne raziskave in analize potreb uporabnikov.

Sledil je podpis sporazuma o sodelovanju pri vzpostavitvi regionalnega in socialnega upravljanja v regiji preko skupne platforme na področju zdravstva in sociale.

DRUGO ČEZMEJNO SREČANJE REGIOHELP

V torek, 29. maja 2018 je v avstrijskem Voitsbergu potekalo drugo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp. Bilateralnega srečanja, ki je potekalo v »Haus des Lebens« so se udeležili projektni partnerji, med katerimi sta na slovenski strani Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, poleg tega so se čezmejnega srečanja udeležile ostale sodelujoče organizacije projekta in vabljene institucije z obeh strani meje. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno predstavitvi posameznih institucij ter primerov dobrih praks v okviru socialnega in zdravstvenega upravljanja na območju Voitsberga ter izmenjavi izkušenj med slovenskimi in avstrijskimi institucijami. Udeleženci srečanja so se razdelili v tri skupine glede na različne tematike. Tako so obravnavali teme o otrocih in mladostnikih, o negi ter o duševno in telesno prizadetih osebah. Konstruktivne razprave udeležencev so tako ob koncu dneva osvetlile stanje na omenjenih področjih za obe sodelujoči strani, hkrati pa so prinesle možne rešitve za probleme, s katerimi se institucije na eni in drugi strani meje pri svojem delu srečujejo.

Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca o socialnem in zdravstvenem managementu

V torek, 27. novembra je v Voitsbergu potekalo srečanje 121 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij iz pomurske regije, okrožja Voitsberg ter študentov iz Maribora. Udeležence konference je združila želja po pridobivanju novih znanj s področja socialnega in zdravstvenega upravljanja ter potreba po povezovanju znanosti s praktičnimi izkušnjami.

Več o dogodku lahko preberete v priloženi izjavi za javnost, nekaj slikovnih utrinkov pa smo strnili v spodnji galeriji.  V pdf. dokumentih so priložena tudi nekatera predavanja. 

2. ČEZMEJNO SREČANJE MREŽE INSTITUCIJ IZ PODROČJA ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH STORITEV

V sredo, 13. februarja 2019, je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj s pomurskimi partnerskimi institucijami gostil predstavnike institucij s sorodnim poslanstvom iz regije Voitsberg, s katerimi smo se povezali v okviru čezmejnega projekta REGIOHELP. 

Z namenom predstavitve delovanja in primerov dobre prakse ter izmenjave izkušenj med slovenskimi in avstrijskimi institucijami, smo dan poln dobrih vtisov pričeli z obiskom Varstveno delovnega centra Murska Sobota, kjer so nam zaposleni predstavili organiziranost in aktivnosti delovne enote. Nato nam je Škofijska Karitas Murska Sobota predstavila delovanje Lazarjevega doma, ogledali pa smo si tudi bodoči materinski dom v srcu Murske Sobote. Sledil je obisk Dnevnega centra Kekec, ki se nahaja v pisani hiški med bloki na Lendavski cesti, kjer majhna ekipa z veliko mero dobre volje skrbi za otroke in mladostnike v stiski. Nekaj korakov naprej so nas pričakali v Sončku – društvu za celebralno paralizo. Spoznali smo uporabnike društva, ki so ustvarjali različne spominke in druge kreativne  izdelke, namenjene za prodajo. Sledila je vožnja do Radencev, kjer so nam zaposleni Doma starejših občanov Radenci celostno predstavili delovanje institucije. Dan smo v poznih popoldanskih urah zaokrožili z ogledom bivalne enote VDC-ja  v Gornji Radgoni, kjer so nas uporabniki toplo sprejeli in nam razkazali svoje prostore.

Gostje iz sosednje Avstrije so  bili navdušeni nad motiviranostjo zaposlenih in izpostavili dobro zakonsko urejenost nekaterih področij, kot je socialno zavarovanje oseb z hendikepom. Izrazili so tudi željo po nadaljnjem povezovanju  in iskanju načinov za sodelovanje pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.

LUIII- ISKALNIK SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH STORITEV: ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

Čezmejni projekt REGIO HELP se preveša v svoje sklepno obdobje. Osnovni cilji so doseženi: LUIII, samo-učeči se iskalnik zdravstvenih in socialnih storitev je javno dostopen, informacijski točki v obeh državah sta vzpostavljeni in delujeta, skupna tehnična in podatkovna baza ljudem omogočata, da poiščejo pomoč tudi v sosednji državi.

V prihodnosti želimo samo-učeči se iskalnik dodatno izboljšati, zato vas prosimo, da nam zaupate vašo izkušnjo z delovanjem sistema. V ta namen smo izdelali anonimno spletno anketo, ki je dostopna na tem NASLOVU.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Zaključna prireditev projekta Regiohelp

V sredo, 5. 6. 2019 je v Haus des Lebens v Voitsbergu potekala zaključna prireditev projekta REGIO HELP. 

V Haus des Lebens Voitsberg so se včeraj na zaključni prireditvi zbrali partnerji projekta REGIO HELP ter predstavniki različnih slovenskih in avstrijskih institucij s področja sociale in zdravstva. 

Tri leta trajajoč projekt je bil zasnovan na podlagi družbenih izzivov, ki so jih slovenski in avstrijski partnerji Haus des Lebens, Nekom, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor zaznali na obeh straneh meje. Pri tem so se osredotočili na dva izziva, in sicer na organiziranost in dostopnost informacij glede iskanja ustrezne pomoči in ustreznih institucij s področja sociale in zdravstva, kar so partnerji izvedli preko spletne platforme LUIII, drug izziv, ki so ga zaznali, pa je bil kako bolje medsebojno povezati institucije z obeh strani meje z omenjenih področij. 

Tako je bila tudi zaključna prireditev namenjena pogovoru o družbenih izzivih in socialnem menedžmentu v moderni informacijski družbi, predstavitvi bilateralne izkušnje, ki so jo podale institucije, sodelujoče v projektu, stekel pa je tudi pogovor o trajnostnih učinkih projekta, ko so predvsem predstavniki institucij izpostavili svoja videnja in potrebe o nadaljevanju in nadgradnji projekta oziroma o njegovi trajnosti. Predstavniki projektnega partnerja Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor so na srečanju predstavili tudi rezultate dveh znanstvenih raziskav, in sicer kvalitativno in kvantitativno raziskavo med ponudniki socialnih in zdravstvenih storitev.  

Na srečanju je bila tudi premiera promocijskega filma LUIII, ki ga je s pomočjo zunanjega izvajalca pripravil Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Film je bil med udeleženci in projektnimi partnerji dobro sprejet, saj je, kot so izpostavili, zajel vse ključne poudarke projekta. 

Po uradnem delu srečanja je sledilo še druženje ob pogostitvi. 

Dvojezični video projekta

V okviru projekta je bil izdelan dvojezični video. 

V okviru projekta Regiohelp je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj s spletno televizijo pozdravtv.si ter ostalimi sodelujočimi projektnimi partnerji pripravil dvojezični video, ki si ga lahko ogledate.