Change language

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je sestavil in prijavil Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju in dobil odobritev od Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ki projekt tudi sofinancira. Program podpira Mestna občina Murska Sobota, izvajalca programa pa sta Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Srčno popuščanje je edino stanje v kardiologiji, katerega pogostost narašča. Bolniki imajo slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja in so pogosto hospitalizirani. Letno je v slovenskih bolnišnicah 16.000 hospitalizacij s srčnim popuščanjem in v prvem letu po odpustu iz bolnišnice je ponovno hospitaliziranih 40 % bolnikov, 20 % pa jih umre.

Ozaveščenost vseh javnosti (tako širše javnosti, bolnikov in njihovih svojcev oz. neformalnih oskrbovalcev, kot tudi zdravstvenih delavcev, socialnih delavcev, odločevalcev in drugih) o srčnem popuščanju v Sloveniji je nezadostna. Predvsem pa je nezadostno izkoriščen potencial bolnikov in njihovih svojcev pri uspešnemu obvladovanju srčnega popuščanja v domačem okolju. Pri tem je ključen v bolnika (in njegove potrebe) usmerjen pristop ter ustrezna opolnomočenost bolnikov za kakovostno samooskrbo srčnega popuščanja.

Bolnike in njihove svojce bomo izobrazili o srčnem popuščanju in jih opolnomočili za izvajanje samooskrbe, tako glede zdravega življenjskega sloga kot glede specifičnih ukrepov ob srčnem popuščanju. Te aktivnosti so posebej pomembne pri osebah s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja in pri bolnikih s srčnim popuščanjem z visoko verjetnostjo za zaplete (bolnikih po hospitalizaciji, starejših in bolnikih iz nižjih socialno-ekonomskih slojev). Preko inovativnih aktivnosti v programu bo bolnik bolj opolnomočen o pomembnih dejstvih te bolezni, lažje bo sprejemal odločitve pri težavah, s katerimi se vsakodnevno sooča in lahko bo tudi izmenjeval informacije z drugimi bolniki preko različnih srečevanj, kot tudi preko spletnih in tiskanih medijev. Pri posredovanju informacij in iskanju pravih ambasadorjev programa bo pomagala vzpostavitev mreže institucij s področja zdravja in zdravstva, socialnega varstva, nevladnih organizacij in drugih relevantnih deležnikov v skupnosti, ki bo omogočala boljši dostop do informacij o srčnem popuščanju ciljnim populacijskim skupinam (zlasti ranljivim) ter jim preko svojih instrumentov omogočila boljši dostop do programa.

CZR opravlja tudi funkcijo zagovorništva na vseh ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni), zagotavlja skupnostni pristop in interdisciplinarnost pri obravnavi tematike programa ter si prizadeva za sprejem javnozdravstvenih politik, ki bodo obravnavale vse ukrepe za znižanje potencialno zelo visokega bremena te bolezni že v bližnji prihodnosti.

Novinarska konferenca

V ponedeljek, 30. 10. 2017 je ob 12. uri v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota potekala novinarska konferenca s predstavitvijo Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je vodilni partner v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in podpira Mestna občina Murska Sobota.

Konferenco je vodila mag. Silva Nemeš s Centra za Zdravje in razvoj Murska Sobota. Sledil je nagovor dr. Aleksandra Jevška, župana Mestne občine Murska Sobota. Projekt sta opisala prof. dr. Mitja Lainščak, vodja kardiološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota in doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Zaključil je Peter Beznec, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Ozaveščenost o srčnem popuščanju lahko v splošni javnosti okrepi pomen zavedanja in udejanjanja načel zdravega življenjskega sloga ter pri osebah s povečanim tveganjem za srčno popuščanje motivacijo za informiranje o zgodnjem prepoznavanju prvih simptomov in znakov te bolezni. Pri bolnikih in njihovih svojcih je ključna opolnomočenost za učinkovito samooskrbo srčnega popuščanja v domačem okolju, saj na ta način preprečimo akutna poslabšanja bolezni in izboljšamo z zdravjem povezano kakovost življenja.

V okviru programa se bodo izvajale številne aktivnosti, med najpomembnejšimi bodo interaktivne delavnice opolnomočenja bolnikov in njihovih svojcev oziroma skrbnikov, v mesecu maju bo pripravljen dogodek na dan ozaveščanja o srčnem popuščanju, izdane bodo brošure, vzpostavljeno pa bo tudi ambasadorstvo, preko katerega se bodo izkušnje posameznika s to boleznijo prenašale v širšo javnost.

Nepopustljivo srce

Na pustni torek, 13. 2. 2018, smo se CZR-jevci v sklopu promocijske kampanje "Nepopustljivo srce" našemili v logotip našega projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Z našimi srčki in nalepkami "Srcej keli!" smo se odpravili v Splošno bolnišnico Murska Sobota, ki je naš projektni partner. Doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak nas je po kratkem sestanku popeljala po bolnišnici. Ogledali smo si Ambulanto za srčno popuščanje, ki deluje na Internem oddelku bolnišnice, kjer sta nam diplomirani medicinski sestri Anita Vogrinčič Černezel in Blanka Rajh predstavili potek obravnave bolnikov in najpogostejša vprašanja, ki jih postavljajo bolniki s srčnim popuščanjem in njihovi svojci.

Srce kolesari

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo vsako leto 7. aprila, je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj s Splošno bolnišnico Murska Sobota pripravil dogodek Srce kolesari. Ta je potekal v sklopu medijske kampanje Nepopustljivo srce, ki je del Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Tokratnega dogodka, ki je bil namenjen telesni aktivnosti in kolesarjenju, so se udeležili člani različnih pomurskih društev upokojencev in sicer iz Društev upokojencev iz Beltincev, Bakovcev, Murske Sobote, Kroga Satahovci ter člani Prekmurskega osteološkega društva Murska Sobota in Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota. Preko 40 upokojencev je prikolesarilo do jedilnice soboške bolnišnice, kjer je bilo osrednje dogajanje z aktivnim odmorom in zdravo malico ter telovadbo. Medijsko kampanjo in dogodek smo tudi predstavili na radiu Murski val. Naslednji dogodek v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce v sklopu aktivnosti Srce obvešča bo 7. maja 2018 v središču Murske Sobote.

Srček riše

V sklopu iniciative Toy for Inclusion, projekta Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta, smo v soboto, 21. aprila 2018 v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota izvedli delavnico »SRČEK RIŠE«.

Delavnica je potekala v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce, kjer smo z otroci in starši risali srčke in logotipe Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Ozaveščanje o srčnem popuščanju na sejmu Medical

Na sejmu Medical sta partnerja Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota predstavila Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga izvajata skupaj od septembra 2017. Sejem je ponudil veliko izbiro različnih programov ter storitev in na razstavnem prostoru Splošne bolnišnice Murska Sobota se je predstavil tudi naš program. Obiskali so nas številni gosti, med njimi tudi ministrica za zdravje Republike Slovenije Milojka Kolar Celarc in Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tretji sejem Medical je potekal od 17. do 19. aprila 2018 v Gornji Radgoni.

Več informacij in utrinkov na tem linku.

Otvoritev interaktivne poti

V ponedeljek, 7. 5. 2018 ob 10. uri, je na ploščadi Drevoreda Martina Luthra v Murski Soboti potekal osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce.

Po pozdravnih nagovorih župana Mestne občine Murska Sobota (MOMS) dr. Aleksandra Jevška, direktorja CZR Murska Sobota Petra Bezneca ter direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota (SBMS) Bojana Korošca sta udeležence prireditve nagovorili še Jožica Poličnik iz Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje Republike Slovenije ter Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nato je sledila razglasitev ambasadorja in ambasadork programa. To so postali dr. Aleksander Jevšek, Ema Mesarič, Angela Novak in Vijola Bertalanič, ki so prejeli tudi simbolično darilo.

Na prireditvi so organizatorji predstavili in slovesno odprli tudi interaktivno pot za bolnike, njihove svojce ter širšo javnost, več o njenem namenu je povedala doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti SMBS, ki skupaj s CZR Murska Sobota omenjeni Program ob podpori MOMS izvaja. Trak ob slovesnem odprtju poti so tako prerezali Bojan Korošec, direktor SBMS, Peter Beznec, direktor CZR Murska Sobota ter dr. Aleksander Jevšek, župan MOMS. Udeležencem prireditve je nekaj besed o sami bolezni ter raziskavi SOBOTA-HF povedal prof. dr. Mitja Lainščak, vodja kardiološke dejavnosti SBMS.

Po slovesnem odprtju poti je potekal tudi prikaz različnih veščin samooskrbe, ki sta jih izvajali diplomirani fizioterapevtki Metka Vlaj in Boža Gider iz SBMS, obiskovalci pa so lahko ob pomoči diplomiranih medicinskih sester iz Ambulante za srčno popuščanje SBMS Anito Černezel-Vogrinčič in Blanko Rajh opravili meritve krvnega tlaka, srčnega utripa ter se stehtali. Ob koncu prireditve je sledila še razglasitev nagrajencev, ki so lahko ves čas dogajanja sodelovali v nagradni igri.

Dogodek v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce se je tako pridružil Evropskim dnevom ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki sicer od leta 2010 potekajo vsako leto, letos torej med 5. in 7. majem, spodbuja pa jih tudi Zveza za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju.

Srce posluša

V torek, 8. maja 2018 je na Ekonomski šoli v Murski Soboti v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce, ki poteka v sklopu Programa ozaveščanja in opolnomočenja (Programa) o srčnem popuščanju, bilo izvedeno predavanje z naslovom "Ali lahko najbolj učinkovita črpalka popušča?".

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja, sicer pa vodja raziskovalne dejavnosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota, je v okviru Programa dijake seznanila o anatomiji in fiziologiji te črpalke (srca) ter njenih najpogostejših boleznih, ki so hkrati tudi vzroki za srčno popuščanje. 

Srce hodi

19. maja praznujemo svetovni dan Nordijske hoje in ravno na ta dan je potekal tudi 38. Maraton treh src v Radencih. Center za zdravje in razvoj je organiziral pohod »Srce hodi« v sklopu tekmovalnega dela nordijske hoje. Pohod je bil del medijske kampanje Nepopustljivo srce v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki želi spodbujati zdrav življenjski slog in ozaveščati o pomenu telesne dejavnosti za zdravo srce. Nordijska hoja je namreč najboljša rekreacija za tiste ljudi, ki bolezen že imajo in dobra preventiva, da do bolezni sploh ne pride.

V skupini Nepopustljivo srce so sodelovali kolektiv Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota in Ambulanti za srčno popuščanje Splošne bolnišnice Murska Sobota, ambasadorka Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, diplomirane medicinske sestre iz različnih institucij, zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, upokojeni vodstveni delavci iz različnih zdravstvenih institucij ter drugi zainteresirani.

Pripravo in ogrevanje pohodnikov sta izvedli fizioterapevtki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Vseh tekmovalcev nordijske hoje je bilo 168, ekipa Nepopustljivo srce je štela 25 članov, pod vodstvom Silve Nemeš, učiteljice nordijske hoje in teka, ki je tudi vodila priprave na tekmo. Na začetku proge so tekmovalci v zrak spustili balone v obliki srca, kot simbol za zdravo, NEPOPUSTLJIVO SRCE! Sledil je pohod na 10 km dolgi progi, ki je vodila od Radenec do okoliških vasi in nazaj.

Srček riše 2

V soboto, 26. maja 2018 smo ob 10. uri izvedli drugo otroško delavnico »SRČEK RIŠE« v Knjižnici igrač, ki se nahaja v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Delavnico »Srček riše« je organiziral Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju in se izvaja v sklopu iniciative Toy for Inclusion, projekta Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta.

KONGRES ZVEZE ZA SRČNO POPUŠČANJE NA DUNAJU

Na Dunaju je od 26. do 29. maja 2018 potekal kongres Zveze za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju (Heart Failure Association of the European Society of Cardiology). Gre za največji kongres o srčnem popuščanju na svetu, ki je letos beležil rekordno udeležbo, prisotnih je bilo namreč več kot 5800 udeležencev iz vsega sveta. Rekordna je bila tudi slovenska udeležba z več kot osemdesetimi udeleženci in več kot 20 predstavitvami rezultatov raziskav in primerov iz klinične prakse. Prvič v zgodovini kongresov Evropskega kardiološkega združenja je kongres kot »Scientific Chairperson« vodil Slovenec – ta zahtevna in odgovorna naloga je bila zaupana prof. dr. Mitji Lainščaku.

Na kongresu so bili predstavljeni tudi prvi rezultati iz raziskave o pogostosti srčnega popuščanja SOBOTA–HF, ki jo prof. dr. Lainščak s sodelavci iz Splošne bolnišnice Murska Sobota ter v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvaja v Splošni bolnišnici Murska Sobota in Zdravstvenem domu Murska Sobota. Ena od predstavitev rezultatov raziskave SOBOTA–HF je bila uvrščena v najprestižnejši del kongresnega programa, saj je bila izbrana med šest predavanj o najbolj pomembnih in aktualnih raziskavah na področju registrov o srčnem popuščanju v sklopu »Late Breaking Science«. Prof. dr. Lainščak je predaval o rezultatih presejalnega dela raziskave s poudarkom o uporabnosti in zanesljivosti presejanja v splošnem prebivalstvu z uporabo t.i. »point-of-care« naprave za določanje natriuretičnega peptida. Zaradi pomembnosti rezultatov in odmevnosti predstavitve je rezultate raziskave SOBOTA–HF prof. dr. Rudolf de Boer iz Univerze v Groeningenu vključil v svoje predavanje o najpomembnejših poudarkih kongresa na področju biomarkerjev »Highlights of the Congress«.

Strokovnjaki Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošne bolnišnice Murska Sobota smo na Dunaju predstavili tudi svoje aktivnosti v sklopu medijske kampanje Nepopustljivo srce, ki je del Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Skupaj z udeleženci kongresa in bolniki s srčnim popuščanjem smo sodelovali pri dobro obiskanem »Hot Walk«-u (sprehodu po dunajskih ulicah) z namenom ozaveščanja o srčnem popuščanju in obvladovanju te bolezni. Z organizatorji in udeleženci »Hot Walk«-a smo izmenjali izkušnje pri organizaciji in prenosu tovrstnih aktivnosti po Evropi.

Vse predstavitve s kongresa in posnetke predavanj lahko najdete na spletni povezavi: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure

Vir fotografij 3, 4, 6 in 7: https://www.facebook.com/europeansocietyofcardiology/

OZAVEŠČANJE O SRČNEM POPUŠČANJU NA DOGODKU V RAZKRIŽJU

Minuli teden so v Občini Razkrižje obeležili prvo obletnico delovanja ambulante družinske medicine, ki jo vodi zdravnik Davorin Kolarić. Dogodka, ki je potekal pred zdravstveno postajo v Razkrižju, so se udeležili sedanji direktor Zdravstvenega doma Ljutomer Djordje Šiškin ter nekdanji direktor Jože Šumak, ravnateljica Osnovne šole Razkrižje Anica Šimonka skupaj z učenci, domači župnik msgr. Franc Režonja, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Peter Beznec, župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič, zdravnik Ivan Nerat iz Zdravstvene postaje Beltinci, zdravnik Zvonomir Cesarec iz ambulante v Veržeju, Štefanija Raj iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota Murska Sobota, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Murska Sobota Tatjana Krajnc Nikolić ter reševalci iz Zdravstvenih domov Ljutomer in Lenart ter številni drugi partnerji, s katerimi ambulanta družinske medicine sodeluje.

Na dogodku so bili tudi zaposleni v Lekarni Špringer, ki so za obiskovalce opravljali meritve stopal. Vsi udeleženci dogodka so se lahko udeležili tudi strokovno vodene vadbe »Šola zdravja«. Ker po besedah zdravnika Kolarića v ambulanti posvečajo veliko pozornosti promociji zdravja, so bile na dogodku postavljene tudi table z napotki za življenje s srčnim popuščanjem izdelane v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota izvajamo skupaj s strokovnjaki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. S postavitvijo tabel na omenjenem dogodku v Razkrižju smo ponovno dosegli različne ciljne populacijske skupine, in sicer tako otroke in mladostnike, kot tudi odrasle ter tudi na ta način poskrbeli za ozaveščanje o srčnem popuščanju. Pri tem nam je pomagal tudi zdravstveni tehnik, ki je mimoidočim zainteresiranim obiskovalcem razlagal simptome in znake srčnega popuščanja ter napotke za samooskrbo, hkrati pa so imeli možnost opraviti meritve krvnega tlaka in srčnega utripa ter holesterola. Veseli nas, da tudi na tak način lahko ozaveščamo o srčnem popuščanju in da je naša prizadevanja na svojem dogodku podprl tudi zdravnik Davorin Kolarić s svojo ekipo.

Postavitev tabel na soboškem kopališču

V petek 8. junija so v Murski Soboti potekale letne igre Skupnosti socialno varstvenih zavodov Slovenije. Prišlo je preko 800 sodelujočih iz vse Slovenije, ki so se na soboškem kopališču pomerili v raznim športnih igrah in disciplinah.  

Vladalo je odlično vzdušje, župan Aleksander Jevšek je vsem zaželel dobrodošlico. Center za zdravje in razvoj je postavil table z napotki za življenje s srčnim popuščanjem izdelane v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki ga CZR izvaja skupaj s strokovnjaki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. S postavitvijo tabel na omenjenem dogodku, smo ponovno dosegli različne ciljne populacijske skupine ter tudi na ta način poskrbeli za ozaveščanje o srčnem popuščanju.

Otvoritev razstave Srce riše

Danes popoldan smo v prijetnem knjižničnem okolju in v družbi srčnih ljudi otvorili razstavo Srce riše kot del medijske kampanje Nepopustljivo srce. Razstavljena likovna dela so plod istoimenskih ustvarjalnih delavnic, organiziranih z namenom spodbujanja ozaveščanja in informiranja o bolezni srčnega popuščanja tako starejše kot tudi mlajše populacije. Tako smo za pričujočo razstavo združili srca dveh generacij – upokojenska in otroška. Medtem ko so otroci risali, barvali, izrezovali ali kako drugače upodabljali srca in srčke, so se člani likovne sekcije Mozaik pri Društvu upokojencev Murska Sobota izražali na platnu.

Razstava bo v pritličnih prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na ogled do 9. 9. 2018. Vljudno vabljeni!

Predavanje za člane osteološkega društva v Beltincih

Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota je za občane in občanke Beltincev pripravilo srečanje, ki ga je organizirala Marija Horvat, predsednica društva. Dogodek, ki je potekal v prostorih beltinskega gasilskega društva, je minil v znamenju prijetnega druženja, ki je bilo obogateno tudi s predavanjem o srčnem popuščanju v okviru Programa ozaveščanja in opolonomočenja o srčnem popuščanju (Program). 

Program ter izvedene in načrtovane aktivnosti je zbranim predstavila doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., specialistka javnega zdravja, več o srčnem popuščanju, njegovih znakih ter o tem, kako s to boleznijo živeti, pa je zbranim v predavanju z naslovom "Številni obrazi srčnega popuščanja" predstavil prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., specialist interne medicine in kardiologije z vaskularno medicino. 

Po predavanjih so sledila številna vprašanja s strani udeležencev srečanja, nanje je odgovarjal prof. dr. Lainščak, nato je sledil nagovor Metke Lipič Baligač, diplomirane medicinske sestre, magistre zdravstvene nege, pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota, sicer pa domačinke iz Beltincev. Ob koncu je sledila še podelitev zahval predsednici društva Mariji Horvat ter Emi Mesarič, sicer ambasadorki Programa, ki je poskrbela, da smo lahko svoje vsebine predstavili na omenjenem srečanju. 

Predavanje za strokovne delavce v Domu starejših Rakičan

V okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo včeraj, 22. 11. 2018, v Domu starejših (DS) Rakičan predavali o srčnem popuščanju za strokovne delavce DS Rakičan. 

Na dogodku je doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., specialistka javnega zdravja zaposlenim na kratko predstavila program ter njegove že izvedene in načrtovane aktivnosti, prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., specialist interne medicine in kardiologije z vaskularno medicino pa je v predavanju z naslovom "Številni obrazi srčnega popuščanja" predstavil srčno popuščanje, znake, kako se bolezen kaže in napotke, kako z njo živeti.

Dogodek je organizirala Nada Hercan, diplomirana medicinska sestra, sicer pa namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe v Domu starejših Rakičan. 

EPH konferenca v Ljubljani

Med 28. novembrom in 1. decembrom 2018 je v Ljubljani potekala že 11. EPH konferenca, na kateri sta sodelovala tudi predstavnika projektnih partnerjev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

V Cankarjevem domu v Ljubljani je med 28. 11. in 1. 12. 2018 potekala že 11. EPH konferenca, tokrat poimenovana Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe. 

Na konferenci so bili predstavljeni tudi sinergijski učinki raziskave SOBOTA HF in Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (Program), ki sta jih predstavila predstavnika projektnih partnerjev Programa, in sicer Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

Oddaja Zdrav pozdrav

Informativno-izobraževalna oddaja Zdrav PoZdrav s prikazom primerov dobrih praks iz Pomurja.

V informativno-izobraževalni oddaji Zdrav PoZdrav, ki jo na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota pripravljamo skupaj s spletno televizijo pozdravtv.si, prikazujemo primere dobrih praks iz Pomurja.

V tokratni oddaji smo pozornost namenili življenju s srčnim popuščanjem. O tem bolezenskem stanju namreč Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Splošna bolnišnica Murska Sobota izvajata številne izobraževalne in promocijske aktivnosti v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (Programa). V nadaljevanju oddaje bosta predstavljena dva izmed dogodkov, ki smo ju v omenjenem Programu v okviru kampanje Nepopustljivo srce pripravili v letošnjem letu ter tako pripomogli k večji osveščenosti bolnikov, njihovih svojcev ter strokovne in širše javnosti o tej bolezni.

https://youtu.be/gI-_Vdyh2Zk

Voščilo

Vesele praznike in srčno 2019! 

Predstavitev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju na Gospodarskem razstavišču

V Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča je v torek, 9. aprila 2019, potekala prva nacionalna konferenca Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi, na katerih so se predstavljali programi in projekti nevladnih organizacij in drugih inštitucij. 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je v torek, 9. 4. 2019 organiziralo 1. nacionalno konferenco Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi, ki je potekala v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na konferenci, s katero so organizatorji obeležili Svetovni dan zdravja, se je predstavilo 85 sofinanciranih programov in projektov nevladnih organizacij s področja javnega zdravja v letih 2017–2019, med katerimi je tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Zbrane predstavnike organizacij ter programov in projektov je na konferenci pozdravil tudi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je izpostavil, da lahko dajo programi dobre rezultati le v primeru, če se izvajajo v lokalnih okoljih. 

Konferenca, na kateri se je zbralo 75 predstavnikov različnih organizacij in inštitucij, je bila razdeljena na tri plenarne sklope, in sicer so se v prvem sklopu Varna mladost predstavljali programi in aktivnosti, namenjeni mladim, ki prispevajo k njihovemu opolnomočenju ter spodbujajo zdrave izbire. V drugem sklopu Skupaj smo močnejši so bili predstavljeni primeri dobrih praks povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju in višji kakovosti življenja. V tretjem sklopu Nisem sam pa so bili predstavljeni programi nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski, torej tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Poleg javne predstavitve na plenarnem delu so se organizacije in inštitucije s svojimi programi in projekti predstavljale še na stojnicah s plakati in drugim promocijskim materialom. Na tržnici projektov smo sodelovali tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, kjer smo obiskovalcem predstavili vsebine projektnih aktivnosti in dosedanje dosežke ter jih hkrati že povabili na naš naslednji dogodek.

  

Na stojnici, ki je požela veliko zanimanja med obiskovalci, so nas med drugimi obiskali tudi Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Radivoje Pribaković Brinovec, predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ, nekateri predstojniki območnih enot NIJZ, predstavniki Ministrstva za zdravje in drugih nevladnih organizacij ter predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije, program in njegove aktivnosti pa smo predstavili tudi novinarju Radia Slovenija za oddajo Ultrazvok.  

Konferenca je služila tudi kot pogled v prihodnost in možnost za dogovor o nadaljnjem delu, s katerim bi se dosegla večja vključenost nevladnega sektorja v aktivnosti na področju javnega zdravja. Kot so izpostavili predstavniki Ministrstva za zdravje, bo v prihodnje vzpostavljena tudi skupna spletna stran, na kateri bodo vsi programi in projekti skupaj z novostmi tudi predstavljeni. 

Več o tem, kaj je na konferenci izpostavil minister Šabeder, pa si lahko preberete na spodnji povezavi. 

http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7774/

Vabilo na osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Vljudno vabljeni na osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota ponovno pripravljata osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki bo v ponedeljek, 6. maja 2019 ob 10. uri v mestnem parku Murska Sobota, na zelenici pred gradom. 

Dogodek bo tokrat bolj športno obarvan, saj bodo predstavljene in praktično prikazane telesne vadbe za bolnike s srčnim popuščanjem. 

Več pa v priloženem vabilu.

 

O Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju tudi na nacionalnem radiu

O Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju ter aktivnostih v kampanji Nepopustljivo srce tudi v oddaji Ultrazvok v Prvem programu Radia Slovenija. 

Predstavniki projektnih partnerjev Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošne bolnišnice Murska Sobota so sodelovali pri nastanku oddaje Ultrazvok, ki se predvaja na Prvem programu Radia Slovenije ter tako tudi na nacionalni ravni v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (Program) dosegli z informacijami različne populacijske skupine. 

V pogovoru z novinarjem Iztokom Koncem so predstavili Program ter številne aktivnosti in dogodke, ki so se že zvrstili v okviru kampanje Nepopustljivo srce, hkrati so podali osnovne informacije o srčnem popuščanju ter o tem, zakaj je tako pomembno o bolezni informirati strokovno in širšo javnost. 

Oddaja, v kateri je bil omenjeni Program predstavljen, bo na sporedu Prvega programa Radia Slovenija v četrtek, 2. maja 2019 ob 9.30.

Vabljeni, da 2. maja oddaji prisluhnete tudi na tej povezavi.

 

 

V oddaji Ultrazvok o srčnem popuščanju

V oddaji Ultrazvok, ki se predvaja na Prvem programu Radia Slovenija, spregovorili o Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju ter njegovih aktivnostih. 

Predstavniki projektnih partnerjev Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošne bolnišnice Murska Sobota so sodelovali pri nastanku oddaje Ultrazvok, ki se predvaja na Prvem programu Radia Slovenije ter tako tudi na nacionalni ravni v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (Program) dosegli z informacijami različne populacijske skupine. 

Oddaji, ki jo je pripravil novinar Iztok Kunc in je bila predvajana 2. maja, lahko prisluhnete na tej povezavi.

Osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota sta pripravila osrednji dogodek "Skupaj krepimo srce" Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju v okviru kampanje Nepopustljivo srce, ki je potekal v ponedeljek, 6. maja 2019 na zelenici pred gradom v Mestnem parku Murska Sobota. 

Osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (v nadaljevanju Program), poimenovan "Skupaj krepimo srce", je tudi tokrat, že drugo leto zapored potekal v okviru Evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki letos potekajo med 6. in 12. majem. Zveza za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju namreč vse od leta 2010 spodbuja obeležitev teh dnevov z različnimi aktivnostmi po vsej Evropi. 

Kot rečeno, so se tem aktivnostim pridružili tudi na Centru za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota in v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SBMS) ter pripravili dogodek, katerega rdeča nit je bila telesna vadba. Po uvodnih nagovorih, ko so zbrane pozdravili dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, sicer pa tudi ambasador Programa, Bojan Korošec, direktor SBMS ter Peter Beznec, direktor CZR Murska Sobota, sta sledila še strokovna nagovora. Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti SBMS, je predstavila nekaj rezultatov raziskave o izvajanju vedenj samooskrbe, kamor spada tudi redna telesna dejavnost, prof. dr. Mitja Lainščak, vodja kardiološke dejavnosti SBMS pa je predstavil pomen telesne vadbe za bolnike s srčnim popuščanjem. 

Po nagovorih so se udeleženci dogodka po skupinah odpravili do štirih postojank, in sicer so bile zanje pripravljene postojanke Vadim, ne popuščam!, Zmorem, ne popuščam!, Hodim, ne popuščam! in Učim se tai chi, ne popuščam!. Kot je razvidno iz imen štirih različnih postojank, so udeleženci pod mentorstvom mag. Silve Nemeš, učiteljice nordijske hoje, spoznavali osnovne elemente nordijske hoje, skupaj s tai chi mojstrom Antonom Žitkom ter Vlasto Petric in Suzano Horvat so preizkusili nekaj elementov tai chia, z diplomiranimi fizioterapevti iz Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Splošne bolnišnice Murska Sobota Metko Vlaj, Božo Gider, Majo Lukovnjak in Jernejem Balažicem pa so opravili meritve telesne zmogljivosti ter vaje raztezanja. 

Kljub nekoliko slabšemu vremenu se je na zelenici pred gradom v Mestnem parku Murska Sobota zbrala številna množica obiskovalcev, ki so aktivno sodelovali na vseh štirih postojankah, prav tako pa so se preizkusili tudi v nagradni igri, v kateri so ob koncu prireditve organizatorji podelili simbolične nagrade, vezane na telesno dejavnost. 

Telesna vadba mora biti namreč pomemben del slehernega posameznika v vseh obdobjih življenja, tudi pri ljudeh s srčno-žilnimi boleznimi, ki morajo biti telesno dejavni vsakodnevno.

Skupina Nepopustljivo srce na Maratonu treh src

Skupina Nepopustljivo srce, ki jo je letos sestavljalo 17 članov, se je v okviru tekmovalnega dela podala na 10-kilometrsko nordijsko hojo. 

V okviru kampanje Nepopustljivo srce se je istoimenska skupina tudi letos udeležila Maratona treh src v Radencih ter na tem tekaškem prazniku ponovno ozaveščala in spodbujala o pomembnosti telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga za zdravo srce. Tudi letos so se člani skupine podali na 10-kilometrsko nordijsko hojo v okviru tekmovalnega dela maratona. 

Skupina Nepopustljivo srce je tokrat štela 17 članov, sestavljali pa so jo zaposleni na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota, zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SBMS) in Ambulanti za srčno popuščanje SBMS ter drugi zainteresirani. 

Pripravo in ogrevanje pohodnikov je tudi tokrat izvedla diplomirana fizioterapevtka Metka Vlaj iz SBMS, vodja skupine pa je bila Silva Nemeš, učiteljica nordijske hoje, ki je tudi predhodno vodila priprave na tekmo. Poleg udeležbe na nordijski hoji pa je ves čas v enem izmed šotorov potekalo ozaveščanje o kampanji Nepopustljivo srce, ki poteka v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Kongres o srčnem popuščanju Heart Failure 2019

V Atenah je od 25. do 28. maja 2019 potekal kongres Zveze za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju (Heart Failure Association of the European Society of Cardiology).

V Atenah je od 25. do 28. maja 2019 potekal kongres Zveze za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju (Heart Failure Association of the European Society of Cardiology). Gre za največji kongres o srčnem popuščanju na svetu, na katerem se je letos zbralo okoli 5500 udeležencev iz vsega sveta, med njimi tudi 23 iz Slovenije.

Sodelavci Splošne bolnišnice Murska Sobota smo bili na kongresu aktivni udeleženci; poleg zaključnega zasedanja mednarodnega panela neodvisnih strokovnjakov za oceno pogostosti srčnega popuščanja v raziskavi SOBOTA-HF, smo bili aktivni tudi v samem programu kongresa. Prof. Mitja Lainščak je imel 6 predavanj z različnih področij zdravljenja bolnikov s srčnim popuščanjem in implementacije smernic v klinični praksi, večkrat je bil diskusant ali predsedujoči, posebno zanimivo pa je vodil t. i. Heart Failure Championships, kjer v znanju o pristopu k bolniku s srčnim popuščanjem tekmujejo nacionalne ekipe zdravnikov in medicinskih sester – letos je po dveletni prevladi Francije primat prevzela Grčija in čaka na izzivalce prihodnje leto, ko bo kongres potekal v Barceloni.

Tudi letos smo sodelavci naše bolnišnice in Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota predstavili svoje aktivnosti v sklopu kampanje Nepopustljivo srce, ki je del Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Skupaj z več kot 300 udeleženci kongresa in bolniki s srčnim popuščanjem smo z namenom ozaveščanja o tej bolezni sodelovali na t. i. Hot Walk-u. Osrednja tema letošnjega dogodka je bila telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem; 3,2 km dolga pot pa nas je vodila po starem mestnem jedru Aten od Hadrijanovega loka do Muzeja Akropole.

Nordijska hoja v okviru POOSP in 2. pohod European Walking Tour na Vestnikovem pikniku

Partnerji Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo v okviru Vestnikovega piknika pripravili nordijsko hojo okrog soboškega jezera, ki je bila v soboto, 22. 6. 2019 ob 8. uri.  Hkrati je sočasno potekal drugi pohod European Walking Tour Slovenija. 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota sta v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju pripravili pohod okrog soboškega jezera oziroma nordijsko hojo, ki je potekala na Vestnikovem pikniku. 

Udeleženci, ki so se ob 8. uri zjutraj zbrali pri paviljonu Expano in se odpravili na 4,4 kilometre dolgo pot, je vodila Mojca Makovec Haložan, učiteljica nordijske hoje. 

Hkrati je sočasno potekal tudi drugi pohod v okviru projekta European Walking Tour.