Change language

Learn 4 Health

V globaliziranih živilskih sistemih se potrošniki, zlasti otroci, vse bolj oddaljujejo od razumevanja, kako in kje se proizvaja njihova hrana. To vpliva na prehranjevalne navade in izbiro hrane, ki bi lahko vplivale na zdravje, okolje in druge etične dileme, kot so dobro počutje živali in pravična trgovina. Nekatere dejavnosti, npr. vrtnarjenje, lahko otroke približajo naravi tako, da jih poučujejo, da skrbijo za naše okolje in ustvarijo razumevanje povezave med naravo in hrano. Odnosi z naravo, vrtnarstvom in rastočo hrano lahko povečajo križišče med naravnim svetom in ljudmi. To je okolje, v katerem lahko otroci komunicirajo in se zanimajo za naravni svet. Raziskave kažejo, da z »umazanimi rokami«, torej da sami pridelujete hrano oz. delate na vrtu,  bolj uživate v okusu zelenjave in oblikujete čustveno povezavo z vrtom. Fizične in družbene lastnosti vrtnarjenja prebudijo čute in spodbujajo vrsto odzivov, ki vplivajo na medosebne procese - učenje, potrjevanje, izražajoče izkušnje - in družbene odnose, ki podpirajo pozitiven odnos do zdravja.

Learn4Health je strateško partnerstvo Erasmus + in projekt Erasmus + Key Action2, ki vključuje skupno dvanajst partnerjev iz šestih evropskih držav (Danska, Litva, Nizozemska, Španija, Slovenija in Združeno kraljestvo) z interdisciplinarnimi koreninami. Vsako državo zastopa ena visokošolska ustanova in ena osnovna in / ali srednja šola.

Potrebe, ki dajejo Learn4Healthu svojo utemeljitev, so v središču sedanjih evropskih politik o zdravju, prehrani, preprečevanju debelosti in razvoju zmogljivosti za reševanje teh problemov na institucionalni in posamezni ravni.

Razvoj znanja in spretnosti za inovacije, ustvarjalnost ter sodelovalne in organizacijske sposobnosti projektov med šolarji in dijaki je pomembna strategija za spoprijemanje s tem izzivom. L4H obravnava to z uporabo vsakodnevnih prehrambnih in zdravstvenih problemov, kot so učenje in poučevanje za razvoj projektov, ki umeščajo učence v realne kontekste s praktičnimi dejavnostmi.

Dvanajst organizacij, ki sodelujejo v programu:

                    

Srečanje partnerjev na Danskem

V okviru Erasmus+ projekta Learn for Health (L4H), v katerega je vključenih šest držav (Velika Britanija, Nizozemska, Danska, Litva, Španija in Slovenija), se je Alenka Glavač Geršanov iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj z ravnateljico Osnovne šole Črenšovci mag. Marijo Horvat udeležila srečanja partnerjev v mestu Arden na Danskem. Na srečanju so projektni partnerji poročali o svojem dosedanjem delu in  o načrtih za nadaljnje delo.

Udeleženci projekta so obiskali osnovno šolo v Ardenu, kjer so učenci šole ob otvoritvi novega prizidka šole skupaj z učitelji pripravili zdravo pogostitev za starše in ostale goste.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo avgusta 2018 na Danskem.

Center za zdravje in razvoj na svetovnem srečanju o hrani - World Food Summit - v Kopenhagnu na Danskem

Od 27. avgusta do 1. septembra 2018 je v Kopenhagnu na Danskem potekalo srečanje projektnih partnerjev v mednarodnem projektu Learn 4 Health. Srečanja so se udeležile Alenka Glavač Geršanov iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter mag. Marija Horvat in Tadeja Horvat iz Osnovne šole Črenšovci.

Sočasno s srečanjem je potekal Svetovni kongres o hrani World Food Summit 2018 pod naslovom Better food for more people. Glavne teme srečanja so bile: varnejša hrana, kulinarična dediščina, boljše informacije za boljšo izbiro in zmanjševanje odpadne hrane.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je skupaj z Osnovno šolo Črenšovci ter ostalimi partnerji imel enkratno priložnost predstaviti svoje delo pod okriljem projekta na tej konferenci. 

Vsi partnerji v projektu so se udeležili svečanega zaključka svetovnega srečanja o hrani - World Food Summit - na danskem Ministrstvu za okolje in prehrano, kjer je imel zaključni govor danski minister za prehrano in okolje Jakob Ellemann-Jensen.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo potekalo od 11. do 16. februarja 2019 v Murski Soboti in Črenšovcih.