Change language

Jem lokalno II

Projekt Jem lokalno II, ki ga izvaja PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, je nadaljevanje in nadgradnja projekta Jem lokalno I. Glavni razlogi za nadaljevanje projekta so predvsem zmanjšanje debelosti in povečanje telesnih aktivnosti, kakovostnejša hrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih, hkrati s tem tudi pilotna računalniška aplikacija, zmanjšanje količine zavržene hrane ter povečanje deleža lokalne hrane.

Projekt je bil leta 2017 uspešno prijavljen na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja ki ga je razpisal LAS Prlekija in si s tem pridobil sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Operacija Jem lokalno II se izvaja 10 mesecev, in sicer od septembra 2017 do junija 2018, poteka pa na celotnem območju Prlekije, kar pomeni, da vključuje občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. K sodelovanju v projektu so vabljene vse osnovne šole in vrtci iz omenjenega območja, velik poudarek je tudi na vključevanju lokalnih pridelovalcev hrane. Ciljne skupine projekta so starši otrok, ki obiskujejo vrtce in osnovne šole, strokovno osebje v vrtcih in osnovnih šolah, predvsem ravnatelji, organizatorji prehrane in kuharji ter lokalni pridelovalci hrane.

V skladu s ciljnimi skupinami se bodo do konca projekta izvedle številne aktivnosti. V domeni Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota bo izvedenih skupno 20 delavnic/izobraževanj, in sicer 16 delavnic za starše v vseh osnovnih šolah in samostojnih vrtcih na območju Prlekije, 2 delavnici za ravnatelje, 1 delavnica za organizatorje prehrane ter kuharje in 1 delavnica za lokalne pridelovalce hrane. 4 delavnice so že bile izvedene, in sicer 2 delavnici za starše in zaposlene v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki in na Osnovni šoli Veržej ter 2 delavnici za ravnatelje na Osnovni šoli Gornja Radgona in na Osnovni šoli Stročja vas.

Poleg delavnic oziroma izobraževanj bo izdelana in testirana tudi pilotna računalniška aplikacija, ki bo pripomogla pri izboljšanju nabave hrane, spremljanju porabe, poenostavila pa bo tudi sistem naročanja hrane. Po zaključku projekta bo aplikacija predana v brezplačno uporabo vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom na območju Prlekije.

Agencija PORA bo izdelala tudi analizo stanja lokalnih ponudnikov in njihovih ponudb, izdelan pa bo tudi podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane hrane. Na podlagi tega bo Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj z Agencijo PORA in Televizijo As posnel reportažo o lokalnih ponudnikih, hkrati bo izvedena tudi promocijska kampanja o pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane. Vse to bo predvajano in predstavljeno na lokalni televiziji in v drugih medijih.

Glede na vrsto aktivnosti so pričakovani učinki projekta med drugim bolje usposobljeni ponudniki lokalne hrane in povečanje njihove proizvodnje ter prodaje, večja povezanost med lokalnimi pridelovalci in potrošniki, povečano število vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki naročajo lokalno hrano, zmanjšanje količine hrane v odpadkih ter povečan delež porabe lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah in tudi v gospodinjstvih na celotnem območju Prlekije.

Delavnici 6. 2. 2018

V sklopu projekta Jem lokalno 2, sta v torek 6. 2. 2018 ob 16. uri v prostorih OŠ Stročja vas in ob 17. uri v prostorih OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, potekali delavnici »Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok«.

Na delavnicah je predavateljica Alenka Glavač Geršanov, univ. dipl. inž. in prof. biologije in kemije govorila o živilih in njihovi sestavi, najpogostejših prigrizkih naših otrok, analizi in primerjavi deklaracij na živilih ter okusnih prigrizkih iz lokalne hrane.

Ugotovili smo, da otroci najpogosteje posegajo po predelanih oz. procesiranih živilih (čips, sladkarije, ocvrta hrana), ki so sicer energetsko bogata, a hranilno revna. Vsebujejo torej preveč soli, dodanih sladkorjev, nasičenih maščob in aditivov ter premalo vitaminov, mineralov, vlaknin…

Predavateljica je tudi pokazala kako se pravilno bere deklaracije sestavin na embalaži živil ter predstavila prednosti sveže, lokalno pridelane hrane in njen pomen za trajnostni razvoj.  

Oglejte si nekaj utrinkov z obeh delavnic.