Change language

Hiking and Biking

 

Projekt "Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja" z akronimom "Hiking & Biking" zajema območje slovenskih regij Pomurje, Podravje, Koroška ter avstrijsko zvezno deželo Štajerska (Steiermark). V okviru tematike "Rekreacija in narava" so bila v projektu obravnavana naslednja področja: pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitnes. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru OP SI-AT 2007-2013.

Namen projekta je bil na območju omenjenih regij oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in pozicionirati projektno regijo kot območje kakovostnih turističnih produktov. S pretokom znanja in izkušenj smo vzpostavili podlago za celoletni razvoj atraktivnosti regije. V okviru projekta je bil poseben poudarek na internacionalizaciji, pogojeni z izvedbo promocijskih aktivnosti na emitivnih turističnih trgih v Evropi.

Cilj projekta je bil razviti kakovostne turistične produkte v projektni regiji. V projektu oblikovana ponudba in produkti predstavljajo projektno regijo s ponudbo aktivnosti skozi celo leto. Turistični produkti so oblikovani na treh tematskih področjih, in sicer pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitness (nordijska hoja, tek na smučeh). Znotraj teh področij se je oblikovalo šest turističnih produktov, ki so usmerjeni k spodbujanju preživljanja aktivnih počitnic in nadgrajujejo dosedanjo turistično ponudbo.

Projekt je spodbudil razvoj trajnostnih, sonaravnih in okolju prijaznih oblik turizma. Hkrati se je povečala osveščenost prebivalstva in turistov glede trajnostne rabe prostora. Produkti so bili razviti na podlagi analize povpraševanja in ponudbe na terenu. Za označitev poti na terenu je bila oblikovana poenotena signalizacija. Posebna pozornost je bila namenjena trajnosti produktov z namenom, da se bodo oblikovani produkti ohranili tudi po zaključku projekta. Cilj projekta je bil tudi promocija oblikovanih turističnih produktov in razvoj projektnega območja v prepoznavno destinacijo aktivnega oddiha in sonaravnega turizma.

Ciljne skupine projekta so bile turistične organizacije (turistično informativni centri, lokalne regionalne in druge turistične organizacije), upravljavci naravnih in kulturnih znamenitosti ter lokalne skupnosti.

Murska kolesarska pot

Končal se je projekt Hiking and Biking

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je kot vodilni partner čezmejnega projekta Hiking & Biking, katerega namen je pozicionirati območje severovzhodne Slovenije in Avstrijske Štajerske kot območje kakovostnih produktov na področju pohodništva, kolesarjenja in nordijskega fitnesa, zaključil svoje aktivnosti. Obe pokrajini sta v okviru projekta pridobili več kot 275 km označenih kolesarskih poti, več kot 250 km označenih pohodnih poti in poti za nordijsko hojo. Predstavljamo vam rezultate enega največjih in najuspešnejših projektov na področju čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija na področju rekreacije in turizma.
V petek, 18. 1. 2013, smo tako izvedli še zadnjo delavnico in predali nove karte Pohodništvo v Pomurju in kolesarjenje v Pomurju svojemu namenu.