Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2 V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

Projektni partnerji projekta HEPAKid 2 so si v terminu od 23. do 24. septembra 2021 ogledali programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Gostili so jih predstavniki CZR Murska Sobota, Medžimurske županije in društva Sportske rekreacije Superkid Zagreb. Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2

Med 8. in 9. septembrom 2021 je v Lousadi na Portugalskem potekalo srečanje projektnih partnerjev projekta HEPAKid 2. V okviru srečanja so si predstavniki projektnih partnerjev ogledali tudi programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti.  Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

ZAKLJUČEK PROJEKTA EUROPEAN WALKING TOUR

Z zadnjim pohodom, ki smo ga izvedli v soboto 19. junija 2021, se je tudi uradno zaključil projekt European walking tour. Projekt smo v partnerskem sodelovanju štirih evropskih držav: Portugalske, Finske, Hrvaške in Slovenije izvajali od leta 2019. Zaradi pojava koronavirusa se je projekt podaljšal za 6 mesecev, tako da smo projektni partnerji lahko zaključili projektne aktivnosti.

Beri naprej ...

SPLETNO STROKOVNO SREČANJE »OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM«

Pod okriljem Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je v petek, 26. marca 2021, potekalo spletno strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem. Srečanje je bilo razdeljeno na tri ključne vsebinske sklope predavanj in sicer: Srčno popuščanje in ledvična bolezen, Virusne okužbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem in Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

VPRAŠANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: KAKŠNA TVEGANJA PRINAŠATA OKUŽBA S KORONAVIRUSOM IN BOLEZEN COVID-19 ZA BOLNIKE Z BOLEZNIMI SRCA IN ŽILJA TER KAKŠEN JE ZANJE POMEN IZVAJANJA REDNE TELESNE VADBE

 

V času epidemije COVID-19 smo se odločili, da bomo za bolnike z boleznimi srca in žilja pripravili priporočila v zvezi z obvladovanjem širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 in našim skupnim življenjem z njim (tudi po koncu razglasitve epidemije COVID-19). 

Beri naprej ...

ŽIVLJENJE S SRČNIM POPUŠČANJEM: POGLED BOLNIKA, NEFORMALNEGA OSKRBOVALCA IN ZDRAVSTVENEGA DELAVCA

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 letošnjih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki so na mednarodni ravni bili načrtovani od 4. do 10. maja 2020, izvajalci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju nismo obeležili na že uveljavljen in v lokalni skupnosti dobro sprejet način, to je z izvedbo osrednjega dogodka programa.

Beri naprej ...

NADALJUJEMO Z AKTIVNOSTMI V OKVIRU PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 uspel ponovno pridobiti finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih že izvajali v uspešnem  triletnem Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je trajal od leta 2017 do leta 2019 in katerega glavne aktivnosti so potekale v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na novi lokaciji

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota se je preselil na novo lokacijo. Najdete nas na Obrtni ulici 39, 9000 Murska Sobota, nad trgovino Lovec. 

Beri naprej ...

Poslikava obraza z vizažistko Petro Gyergyek

Z vami bo vizažistka Petra Gyergyek, ki bo s svojimi čopiči ustvarjala barvite in razigrane poslikave obraza. 

Beri naprej ...

12. Evropska konferenca o javnem zdravju

V Marseillu  je od 20. do 23. novembra 2019 potekala 12. Evropska konferenca o javnem zdravju. Konference se vsako leto udeležijo številni strokovnjaki iz področja javnega zdravja.

Beri naprej ...

Osmi pohod European Walking Tour Slovenia

Kljub hladnemu in oblačnemu vremenu, so se pohodniki odpravili na osmi pohod European Walking Tour Slovenia. 

Beri naprej ...

Delavnica v knjižnici igrač

Vabljeni v soboto, 23. novembra 2019 ob 10. uri v Knjižnico igrač.

Beri naprej ...