Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

SRCE HODI V SKLOPU EVROPSKIH DNEVOV OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 smo v okviru aktivnosti, s katerimi letos obeležujemo evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju, v sredo 11. maja 2022 izvedli delavnico namenjeno promociji telesne dejavnosti.

Beri naprej ...

EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2022 – V POVEZOVANJU JE MOČ

Tako kot vsako leto, tudi letos, Zveza za srčno popuščanje (Heart Failure Association) pri Evropskem kardiološkem združenju (European Society of Cardiology) spodbuja obeležitev Evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju (Heart Failure Awareness Days). Evropski dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju letos potekajo v tednu od 2. do 8. maja 2022 s posebnim poudarkom na povezovanju bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev in drugih deležnikov na lokalni in nacionalni ravni, ki se vključujejo v obravnavo srčnega popuščanja.

Beri naprej ...

Zaključna konferenca projekta

V ponedeljek 25. aprila 2022 je v restavraciji Hotela Zvezda v Murski Soboti potekala zaključna konferenca projekta »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«, ki so jo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili sodelavci Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture »Nova pot – Nevo drom« ter Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. Zaključna konferenca je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta z naslovom »Ozaveščanje in opolnomočenje za zdravje Romov« zainteresirani širši javnosti.

Beri naprej ...

IZVEDBA DELAVNICE PONUDNIKOV LOKALNE HRANE IN STORITEV

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu aprilu 2022 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem izvedel Delavnico ponudnikov lokalne hrane in storitev, ki je potekala v turističnem kompleksu »Goričke iže« v Križevcih na Goričkem. Delavnica je bila namenjena ponudnikom in potencialnim vodičem/demonstratorjem, ki bodo sodelovali pri oblikovanju turističnega produkta ter drugim zainteresiranim posameznikom.

Beri naprej ...

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju iz Pomurja je med prejemniki nagrade Heart Failure Awareness Days Award 2021 Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja

Partnerji Programa za ozaveščanje in opolnomočenje o srčnem popuščanju, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota, smo izjemno ponosni na to, da je bil Program kot primer dobre prakse nagrajen s strani najpomembnejše evropske strokovne organizacije iz tega področja, Zveze za srčno popuščanje (ang. Heart Failure Association), ki deluje v okviru Evropskega kardiološkega združenja (ang. European Society of Cardiology).

Beri naprej ...

NEPOPUSTLJIVO SRCE SE PREDSTAVI NA ZDRAVI POVEZAVI

Vse izvajalce programov, ki so sofinancirani preko javnega razpisa varovanja in krepitve zdravja za obdobje od leta 2019 do leta 2022, je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije povabilo k predstavitvi ključnih dosežkov. Predstavitev je potekala preko spletnega srečanja, v četrtek, 10. marca in v petek, 11. marca 2022 z namenom informiranja javnosti o aktivnostih in doseženih ciljih programov.

Beri naprej ...

Delavnica v okviru programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje v Zenkovcih

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

 

Beri naprej ...

Druga delavnica v okviru programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

Beri naprej ...

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

V letu 2020 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni pri prijavi projektnega predloga z naslovom Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Vodilni partner projekta je LAS Goričko, kot projektni partnerji pa sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija in LAG Zeitkultur iz sosednje Avstrije. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od julija 2020 do oktobra 2022.

Beri naprej ...

SKRITO GORIČKO: PO NEODKRITIH POTEH GORIČKEGA

V letu 2021 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« in smo prejeli odobrena finančna sredstva za izvedbo projektih aktivnosti v okviru projekta z naslovom Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega.

Beri naprej ...

PROGRAM OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU PREDSTAVLJEN V PUBLIKACIJI DOSEŽKI V JAVNEM ZDRAVJU V SLOVENIJI

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacijo z naslovom »Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji«, v kateri je predstavljen pregled javnozdravstvene dejavnosti in najpomembnejši dosežki javnega zdravja v Sloveniji. Publikacija je namenjena domači in mednarodni splošni in strokovni javnosti ter odločevalcem na različnih ravneh in področjih družbe.

Beri naprej ...

NEPOPUSTLJIVO SRCE GOSTUJE V KORONARNEM KLUBU LJUBLJANA

V petek, 5. novembra 2021, smo sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020–2022 v Koronarnem klubu Ljubljana postavili na ogled razstavo literarnih in ročnih del članov društev upokojencev Pomurja. Po odmevni predstavitvi in razstavi v sklopu kampanje Nepopustljivo srce, ki je septembra 2021 gostovala v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, smo prejeli prijazno povabilo Koronarnega kluba Ljubljana, da bi literarna in ročna dela predstavili tudi njihovim članom.

Beri naprej ...