Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

PROMOCIJSKI FILMI V OKVIRU PROJEKTA PRO-GO

Objavljamo povezave do promocijskih filmov, ki so nastali v okviru operacije Pospeševanje lokalne PROdaje na GOričkem. Filmi so namenjeni promociji novih proizvodov, proizvodnih procesov in storitev, ki so nasatali v okviru te operacije. Operacija spodbuja prodajo lokalnih izdelkov na območju LAS Goričko. Naslavlja problematiko lokalne samooskrbe, kratkih dobavnih verig, dostopnost za končnega kupca in zmanjševanje odvisnosti od tujih trgov ter prinaša inovativna partnerstva, produkte in storitve.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

ČETRTO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

TRETJE USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

V petek, 24. februarja 2023, smo se sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju oglasili na obisku na Mestni občini Murska Sobota. Sprejel nas je župan Mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj, ki se nam je zahvalil, da s svojim delovanjem že šest let pomembno prispevamo h krepitvi zdravja občank in občanov in dvigu kakovosti življenja bolnikov s srčnim popuščanjem in njihovih neformalnih oskrbovalcev.

Beri naprej ...

DRUGO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

Publikacija: Pregled aktivnosti in dogodkov med letoma 2020 in 2022 v elektronski obliki

V začetku leta 2023 smo izdali publikacijo z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju: dejstva in številke. Publikacija vsebuje kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so bile izvedene v triletnem obdobju izvajanja Programa.

Beri naprej ...

PRVO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022 NA NACIONALNI KONFERENCI »ZDRAVA POVEZAVA – ZDRUŽUJEMO MOČI ZA ZDRAVJE LJUDI«

Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 5. decembra 2022, potekala nacionalna konferenca z naslovom »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi«, na kateri so se predstavile nevladne organizacije s programi, ki jih je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sofinanciralo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. Nacionalne konference smo se udeležili tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022.

Beri naprej ...

ZAKLJUČNI DOGODEK PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

V prostorih Društva upokojencev Murska Sobota je v petek, 28. oktobra 2022, potekal zaključni dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022, na katerem smo predstavili ključne aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...