Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Tretje prednovoletno srečanje z raziskovalci Univerze v Mariboru

V petek, 14. decembra 2018 smo se na letališču Edvarda Rusjana Maribor vkrcali na let v prihodnost. Čeprav smo v resnici ostali z nogami na tleh, smo skozi sproščeno druženje z raziskovalci Univerze v Mariboru, predstavniki podjetij in oblikovalci politik odkrivali nove horizonte. Vabljeni govorci so predstavili možnosti razvojno-podjetniškega sodelovanja v EU, primere dobrih praks prenosa znanja in tehnologij iz akademskega v poslovno okolje in dodano vrednost sodelovanja z raziskovalci Univerze v Mariboru.

Srečanja smo se udeležili tudi sodelavci Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in zaintresiranim predstavili rezultate čezmejnega sodelovanja z avstrijskimi partnerji v sklopu projekta REGIO HELP.

Nazaj